Leren in Vrijheid

i69947753__szw380h285_Lifeschool is een creatieve en dynamische leergemeenschap, waar vertrouwen in het leven zelf de kans krijgt om te groeien!
Kinderen en jongeren die zichzelf grootgebracht hebben en die fysiek, mentaal en emotioneel afhangen van hun soortgenoten, zijn vaak niet in staat om zichzelf in een ander leefkader te zien dan in datgene waarin ze tot dan toe overleefd hebben.

Een uitnodigend, leerrijk en duurzaam kader bieden waar het ontwikkelingspotentieel dat van puur overleven overstijgt, is de opzet.

Vanuit zijn vrije wil kan een tiener gedurende een maand Lifeschool uitproberen, om na te gaan wat hij zou willen leren, hoe hij functioneert, wat hij nodig heeft en of Lifeschool aansluit bij zijn potentieel en verwachtingen.
Nadien kan er een engagement worden aangegaan tussen de tiener en Lifeschool. Als jongeren uit vrije wil beslissen om naar Lifeschool te komen, speelt dit een cruciale rol in de ernst van het engagement dat ze nadien aangaan met zichzelf en met Lifeschool.

Het is niet ondenkbaar dat sommige jongeren door de politie of het gerecht naar Lifeschool worden gestuurd. Maar Lifeschool kan enkel een aanbeveling zijn en nooit een strafmaatregel!

  • Leren is een natuurlijk en sociaal proces, dat vanzelf start bij de geboorte (huilen, kijken, lachen, praten, lopen, etc.), levenslang duurt en vooral niet ophoudt noch begint bij een schoolpoort. Toch ervaart ieder kind, mede door zijn verleden, ‘leren’ op zijn eigen unieke manier.
  • Lifeschool is een leerplaats waar men kan leren wat men wil, m.a.w. de kinderen/jongeren bepalen zelf wat ze denken nodig te hebben of te kunnen gebruiken om een goed, vreugdevol en tevreden leven te leiden. Wat telt is dat men als mens zijn ware zijn kan ontdekken en ontplooien.
  • Het denkende, voelende en handelende bewustzijn zijn evenwaardig aan elkaar: het staat iedereen volledig vrij in welke mate men al dan niet zijn cognitie, intuïtie of technische vaardigheden wil ontwikkelen.
  • Er wordt getracht om niet te oordelen noch te beoordelen zowel op het vlak van prestaties als op het vlak van gedrag. Samenwerken en concrete bijdragen leveren, ervaringen en ideeën uitwisselen om de zelfgekozen doelen te bereiken zijn uiterst belangrijk. Van beloningssytemen wordt afgezien, de beloning is immers al aanwezig. Afspraken trachten te maken en directe, onderhandelende interactie als iets een kant opgaat die niet voorzien is, zijn cruciaal.
  • Het maken van fouten is een stuwende kracht bij Lifeschool: een fout wordt niet als negatief ervaren, maar als een noodzakelijke ontwikkelingsstap.
  • Spelen is er geen ontspanning of facultatieve bezigheid, maar een volwaardige en vooral een ‘volle’ manier van leven.
  • Alles wat men in Lifeschool doet, of net niet doet, telt (mee) in iemands leven, hoe jong men ook is: men leeft er niet in een kladversie van wat er daarna in het ‘echte’ leven te wachten staat.
  • Levenslust is de belangrijkste inbreng: iedere sprankel wordt er bewaard en gekoesterd!
  • In Lifeschool is iedereen leerling en meester in iets, elk volgens zijn eigen vermogen en op maat van zijn eigen talenten, kennis en vaardigheden.  Als men iets meester is, inspireert men kandidaat-leerlingen op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier tot meesterschap, en omgekeerd… een echte meester blijft zijn leven lang leerling!
  • Lifeschool is geënt op het leven zelf! Het telen van biologische groenten, granen en fruit, het onderhouden van het gebouw, koken en poetsen zijn een onderdeel van het aangeboden leerproces dat o.a. maakt dat Lifeschool op termijn voor een deel zelfvoorzienend wordt.

www.lifeschoolghana.wordpress.com