Historie

Even terugblikken…
Stof en Aarde is als bedrijf opgericht geworden in het begin van 1993.
Tot 1/1/2008 profileerde Stof en Aarde zich als volgt:

“Stof en Aarde, onderneming in dienst van de aarde, is een dynamisch en proefondervindelijk sociaal-economisch project, dat zich ontwikkelt in verbondenheid met het geheel*, en dat mens en samenleving inspireert tot geestelijke groei en levensverdieping.
Stof en Aarde haalt haar financiële middelen uit de verkoop van ecologisch en sociaal verantwoorde kledij.
Stof en Aarde is hiermee een trefpunt voor mens, milieu en economie: waarden als solidariteit, verantwoordelijkheidszin, gezondheid, zelfontplooiing en bewustwording, ontmoeten elkaar op het terrein van de consumptie, reclame, onderwijs, concurrentie, arbeid en winst.”

*het geheel = alles wat er is

Stof en Aarde heeft als bedrijf (cvba met sociaal oogmerk) steeds getracht bewustmakingsprocessen op gang te brengen en levensverdieping te stimuleren.
De manier waarop ons bedrijf en wijzelf optraden, maakte consequent en ononderbroken de noodzaak en de voordelen van een holistische levenshouding zichtbaar en voelbaar.
Om tekst en uitleg te geven rond de manier van omgaan met onszelf, ons bedrijf en ons leven werden er voordrachten gegeven. Later groeiden er uit de voordrachten o.a. praktische workshops.
Tengevolge van de voordrachten en de workshops openden mensen hun hart en ziel en ze kwamen met vragen en twijfels of vroegen naar mijn zienswijze of de Stof en Aarde benadering van een probleem.
Filosofische vragen, persoonlijke bestaansvragen, zingevingsvragen, maar ook praktische en concrete vragen zoals bijvoorbeeld

– hoe worden mensen verondersteld te leven?
– wat is geluk?
– ons kind wil niet meer naar school, moeten we het dwingen?
– hoe vind ik mijn weg in het leven?
– mijn partner is zus of zo en doet dit of dat: kan ik hem/haar veranderen?
– ik wil een ander soort leven, maar het is niet mogelijk (dit is geen vraag, maar het feit dat men dit oppert, houdt zowel de mogelijkheid als de vraag in)

Als bedrijf hielp Stof en Aarde mensen met advies op persoonlijk vlak en op bedrijfs- of organisatieniveau, stimuleerde en ondersteunde sociale, ecologische en kunstzinnige initiatieven, en in 1998 werden de zaadjes geplant voor een gelijkaardig project in Ghana.
Op 1/1/2008 laat Stof en Aarde het bio-en fairtrade textieldeel los, om zich verder volledig te concentreren op de taak die ze gedurende 15 jaar parallel heeft ontwikkeld: mens en samenleving inspireren tot levensverdieping en geestelijke groei, met liefde en mededogen als energiebron.

Daar Stof en Aarde niet langer handelsactiviteiten uitvoert noch ontwikkelt, geen winst op het oog heeft en zich volledig ten dienste stelt van mensen die hulp en/of inzicht vragen, heeft Stof en Aarde haar juridische vorm aangepast en opereert ze voortaan als een stichting.
Een stichting `ter bevordering van de liefde’, is precies wat haar doel inhoudt!

De huidige praktische taak van Stof en Aarde.

De essentie van zowel de workshops als de persoonlijke keukentafelgesprekken behelst het duiden van de aanwezigheid en de rol van De liefde, De ziel en De intuïtie in ons leven.
Als we ons leven, onze gevoelens en onze handelingen een screening laten ondergaan naar de aanwezigheid van liefde, ziel en intuïtie, vallen veel vragen en antwoorden als puzzelblokjes in elkaar, ons een ruimer overzicht biedend.
We komen in contact met aspecten van onszelf en ons leven, waar we blind of slechtziend voor waren. We raken meer en meer geïnteresseerd in wie we zijn en wat we hier op aarde doen. We ontdekken gaandeweg onze eigen waarde, verrijkt met onze talenten en vaardigheden en voelen meer respect voor onszelf en bij uitbreiding voor alles en iedereen rondom ons.

We worden in staat gesteld om ons als mens te kaderen als een onderdeel van een geheel (geheel=al wat er is) en zijn benieuwd naar onze natuurlijke verbondenheid met het geheel.
De zoektocht naar `wie’ we zijn, wordt aldus aangevuld (of opgevolgd) met het zoeken naar `wat’ we zijn.
We worden ons ervan bewust dat we iedere dag kunnen kiezen of we ons leven willen ondergaan als een speling van het lot dat zich grotendeels buiten ons afspeelt en waarvan we nu eens het slachtoffer, dan weer de baas zijn, of we kunnen kiezen om op zo’n manier te gaan leven dat we het leven zelf worden en aldus ook de verantwoordelijkheid voor onszelf – hoe ons leven er ook moge uitzien- voortaan bij onszelf leggen.

Dat laatste is een boeiende, opwindende, verrijkende weg, die enig geduld vergt en ook wat oefening en vertrouwen.
Deze weg wordt door Stof en Aarde ondersteund en gestimuleerd en eventueel (terug) aangeleerd.
Als we voor deze weg kiezen, ervaren we doorgaans al heel snel enige opheldering, verbetering of verandering, ongeacht wat onze problemen, angsten, wensen en vragen zijn.
Nog dit: de aangeboden hulp, raad en stimulering is uiterst liefdevol en onbaatzuchtig van kwaliteit en dus systematisch gericht naar eigen verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid en zelfredzaamheid op alle vlak.

Verder is Stof en Aarde het instrument waarmee projecten zoals Potjebuur, een nieuwe feestdag in ons land, Powered by Love, Lifeschool Ghana en Salon Belge geïnitieerd en ondersteund worden.

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s