Tegen de Angst

Om de liefde in alle onderdelen van ons leven te kunnen toelaten en om ze als medicijn te kunnen toepassen, is het nodig dat we haar beter leren kennen: haar kwaliteit, haar eigenschappen, haar wetmatigheden….

Zie Over de liefde

Vervolgens moeten we de liefde kansen DURVEN geven: de grootste opponent van de liefde is immers de ANGST.

Angst dirigeert ons leven; angst regeert de wereld als onuitgesproken en tegelijk onbetwiste leider.
We zijn bang om te sterven en we zijn bang om te leven.
De angst is als een ingenieus bouwwerk, waarvan we als mens de architect zijn: we ontwerpen het bouwwerk ongemerkt en ononderbroken, we ondersteunen en onderhouden het.

Even ongemerkt en onophoudelijk verlamt en put de angst ons uit.
De angst is zelfscheppend, zelf- en kruisbestuivend en van alle tijden.

De angst is uiterst creatief en vindingrijk in zijn eindeloze toepassingen: van het hangslot tot het alarmsysteem, van de brandverzekering tot de anti-rimpelcrème, van de boerka tot het ruimteschild….
Angst is big business: wie professioneel investeert in angst, is financieel succesvol!

Is deze site dan een pleidooi om al onze uitvindingen niet langer toe te passen of om onze verworvenheden en `zekerheden’ af te schaffen?
Helemaal niet.
Maar er is wel een absolute nood aan het vinden van een evenwicht tussen bescherming en veiligheid enerzijds en angst en voorbarige en/of ongegronde paniek anderzijds.
Hoe bescherm ik mij zonder dat ik me van de rest van de samenleving afzonder?
Waar eindigt het beschermen/afschermen van mezelf en begint de uitsluiting van de andere?
In welke mate zijn we zelf de gevangene van ons eigen materiële en immateriële beveiligingssytemen?

Kortom: angst is eigenlijk de vijand van de liefde!
Omwille van onze angst om zowel fysiek als mentaal als emotioneel gevaar of dreiging op te lopen, sluiten we ons af voor allerlei deugddoende en zelfs noodzakelijke liefdeskwaliteiten. (verdraagzaamheid, mededogen, vergevensgezindheid, eerlijkheid enz. ) Zie Over de liefde

Hoe kunnen we een passend evenwicht vinden tussen onze angst en onze bescherming, waardoor de liefde meer kans krijgt in ons leven en in onze samenleving?

Als mens beschikken we over 3 exclusieve instrumenten die we naar hartelust en naar eigen goeddunken kunnen gebruiken of inzetten om onszelf meer mens te maken of meer menselijk te maken: nl. het voelen, het denken en het willen.

  • Via het denken kunnen we de liefde (zie Over de liefde ) installeren in al haar verschijningen en kunnen we haar een onuitputtelijke bron van ENERGIE laten zijn
  • Via het voelen komen we in contact met de ziel (zie De ziel ) en met ons doel, nl. ZIJN.
  • Via onze wil kunnen we onszelf openstellen voor onze intuïtie (zie De intuïtie) en haar toelaten onze WEG te zijn.

Wat zijn de verbanden tussen de liefde, de ziel en de intuïtie?

De liefde is de energie voor de ziel: wie liefdevol leeft, voedt zijn ziel en de ziel van anderen en van alles. Hoe meer de ziel (of een ziel) gevoed wordt, hoe prominenter ze zich kan manifesteren.

De liefde is de toegangspoort tot de ziel: liefde voelen (in al haar vormen) is contact voelen met de ziel van iemand of iets.

De intuïtie brengt ons steeds opnieuw op het pad naar de ziel.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s